Kullanıcı Sözleşmesi

1.   Bu anlaşma Gülbahar Mh. Avnidilligil Sk. Ayja Apt. N.4 D.6 34394 M.Köy İstanbul adresinde ikamet etmekte olan Red Bilişim İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (Kacanbalikbuyukolur.com olarak anılacaktır) ve www.kacanbalikbuyukolur.com sitesine (SİTE olarak anılacaktır) üye olurken "Kullanıcı"nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.


2.   KULLANICI, SİTEyi kullanmak ve üye olmakla bu sözleşmedeki hükümleri okuduğunu, anladığını, bu hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt eder.


3.   Kacanbalikbuyukolur.com, herhangi bir zamanda bu sözleşmenin maddelerinde değişiklik yapabilir. Kacanbalikbuyukolur.com yapılan değişiklikleri SİTEden duyurmakla yükümlüdür ve ilgili değişiklikler, yeni sözleşmenin SİTEde duyurulması ile yürürlüğe girer.


4.   Kacanbalikbuyukolur.com, SİTEde farklı firmaların (ORTAK) sundukları hizmet ve mallarla ilgili KUPONların satışını yapmaktadır. Satılan KUPON'lara konu olan hizmetlerin sunulması veya malların tedarik edilmesi, ORTAKın yükümlülüğündedir. Sunulacak hizmetlerin veya malların nitelikleri ile ilgili Kacanbalikbuyukolur.com 'un bir taahhüdü yoktur.


5.   KUPON'lar SİTE'de belirli süreler için satışa sunulacak, satışın gerçekleşebilmesi için ulaşılması gereken katılımcı alt sınırı ile satış adedi için üst sınır olabilecektir. Belirlenen üst sınıra ulaşıldığında Kacanbalikbuyukolur.com satışı durdurabilir.


6.   Katılımcı alt sınırının belirtilmesi ve satış süresi bitiminde bu sınırın altında talep olması durumunda nihai satış gerçekleşmez ve KULLANICI'lardan tahsilat yapılmaz.


7.   Satılan KUPON'ların kullanımı için, ORTAK işyerinde rezervasyon yapılması gerekliliği olabilir ve KUPON'ların geçerlilik süreleri de sınırlı olabilir. Kacanbalikbuyukolur.com, kullanım kısıtlamalarını, satış sayfalarında ve satın alınan KUPON üzerinde açık olarak belirtmekle yükümlüdür. KULLANICI'nın bu koşullara uymaması durumunda yararlanılamayan KUPON'lar için bir iade söz konusu olmayacaktır.


8.   SİTE'de satışa sunulan KUPONlar, fırsatı yakala linkine tıklanarak satın alınabilir. Satınalma sırasında, KULLANICI'dan satın almak istediği KUPON sayısı, iletişim bilgileri (ad-soyad, e-posta adresi, posta adresi) ve kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Banka tarafından kredi kartı onayı verilmesi ile satış işlemi tamamlanarak KULLANICI'ya ilgilili KUPON veya KUPONlar gönderilecek ve bu sözleşme karşılıklı olarak kabul edilmiş olacaktır.


9.   KUPON KULLANICI'ya satınalma aşamasında bildirdiği e-posta adresi aracılığıyla gönderilecektir. Bu adresin doğruluğu ve çalışır durumda olması KULLANICI sorumluluğundadır. Adresin hatalı olması veya gönderim işlemi sırasında çalışır durumda olmaması nedeniyle gönderimin gerçekleşmemesinden Kacanbalikbuyukolur.com sorumlu olmayacaktır.


10.   KULLANICI, satışın gerçekleşip KUPON 'un gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin KUPON'u reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, yasal süre içinde Kacanbalikbuyukolur.com'a e-posta veya mektup yoluyla bildirim yapılması gereklidir. Bu durumda, Kacanbalikbuyukolur.com bildirimden itibaren 10 gün içinde KULLANICI tarafından ödenilen bedeli iade etmeyi, 20 gün içinde de KUPONu geri almayı taahhüt eder. KUPON hizmet veya mala dönüştürüldüyse, KULLANICI cayma hakkını kullanamaz.


11.   KULLANICI, satışın tamamlanmasından sonra kendisine iletilen KUPON'u yazdırmak veya KUPON üzerindeki kodu kaydetmek yoluyla, KUPON'un geçerlilik süresi içinde ORTAK'ın işyerinde hizmet veya mala çevirebilecektir.


12.   KUPON'lar devredilebilir ancak çoğaltılamaz, üzerinde oynama yapılamaz. KUPON'un çoğaltılması veya üzerinde oynama yapılmasının tespiti durumunda, Kacanbalikbuyukolur.com bu bilgiyi ORTAK ile paylaşabilir ve yargı yoluna gidebilir.


13.   KUPON'lar tek seferde kullanılmalıdır. KUPON'a konu olan hizmet veya mal tek seferde kullanılmazsa, kullanılmayan kısım iptal edilir, iadesi söz konusu değildir.


14.   Kacanbalikbuyukolur.com SİTE'nin tasarımını, içeriğini ve kullanımını değiştirme hakkını saklı tutar. SİTE'nin çalışması ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüüt vermez.


15.   Kacanbalikbuyukolur.com tarafından satışa sunulan herhangi bir KUPON satın aldığınız takdirde, işbu "Kullanıcı Sözleşmesi"ni tüm maddeleri ile birlikte kabul etmiş sayılırsınız. Bu sözleşmeye göre, almış olduğunuz KUPON'larda ortaklar tarafından sağlanan mal ve hizmetler alkollü içki tüketimini gerektiriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunuzu ve söz konusu mal ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde alkol tüketimine sizi özendirmediğini de kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bununla birlikte ayrıca, satılan KUPONlarda sunulan mal ve/veya hizmetler herhangi bir şekilde tur, turizm, otel, konaklama, eğlence gibi bir hizmet ve/veya ürünü içeriyorsa, bu durumda da Kacanbalikbuyukolur.com'un herhangi bir şekilde bir turizm acentesi olmadığını, sadece bu tür ortakların mal ve/veya hizmetlerini pazarlamaya aracılık eden bir kurum olduğunu ve mal ve/veya hizmet dolayısıyla KUPON aldığınız ortağın size bu mal ve/veya hizmet karşılığında fatura ve/veya satış fişi vermesi gerektiğini ve Kacanbalikbuyukolur.com'un hiçbir şekilde Seyahat Acenteleri mevzuatına tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.


16.   İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.